Veiligheidsregio’s

In Nederland zijn er 25 veiligheidsregio’s en deze hebben diverse taken.

  • Branden voorkomen en bestrijden
  • Voorbereiden op risico’s en rampen en crises
  • Coördinatie, beheersing en bestrijding van rampen en crises

Hieronder een overzicht van de 25 regio’s. Deze nummers zijn onder andere zichtbaar op brandweer voertuigen waarmee in 1 oogopslag duidelijk is uit welke veiligheidsregio een voertuig komt.

Bijvoorbeeld de tankautospuit uit Bodegraven heeft het nummer: 16-3030
De eerste twee nummers (feitelijk het 2e en 3e nummer, het 1e nummer is niet zichtbaar) op een brandweer voertuig geven de regio aan, 16 in het voorbeeld is Hollands Midden.


VeiligheidsregioRegio code
Groningen1
Friesland2
Drenthe3
IJsselland4
Twente5
Noord- en Oost-Gelderland6
Gelderland-Midden7
Gelderland-Zuid8
Utrecht9
Noord-Holland Noord10
Zaanstreek-Waterland11
Kennemerland12
Amsterdam-Amstelland13
Gooi en Vechtstreek14
Haaglanden15
Hollands Midden16
Rotterdam-Rijnmond17
Zuid-Holland Zuid18
Zeeland19
Midden- en West-Brabant20
Brabant-Noord21
Brabant-Zuidoost22
Limburg-Noord23
Zuid-Limburg24
Flevoland25